DOBRY ADWOKAT LUBLINKANCELARIA ADWOKACKA
dr Aneta SośnickaDOBRY ADWOKAT LUBLIN
dr Aneta Sośnicka

Dobry Adwokat z Lublina

Kancelaria Adwokacka Adwokat dr Anety Sośnickiej działa w Lublinie od 2009 roku. Przez wiele lat praktyki zawodowej zdobyłam solidne doświadczenie prawnicze, co pozwala mi bez fałszywej skromności przedstawiać się jako skuteczny adwokat. Moją ciężką pracą aspiruję do grona najlepszych adwokatów w Lublinie. Znam się na prawie, a nie na prawie wszystkim. Jestem ekspertem w dziedzinach prawa, którymi się zajmuję. Swoją osobą gwarantuję Klientom pełen profesjonalizm oraz zaangażowanie w każdą sprawę. Jako dobry adwokat z Lublina, stosuję indywidualne podejście do każdego Klienta i jego sprawy, bo każda jest inna i wymaga opracowania najlepszej drogi do pozytywnego rozwiązania. Dyskrecja i lojalność, poza przepisami prawa, które obowiązują każdego dobrego adwokata, to moje osobiste cechy charakteru. Stanowczość i dążenie do celu przyświecają mi w życiu zawodowym, co przekłada się bezpośrednio na sukcesy moich zadowolonych Klientów i wygranych spraw.

Z pewnością zależy Państwu na tym, żeby Waszą sprawę poprowadził dobry adwokat z Lublina. Za jakość usług mojej Kancelarii Adwokackiej ręczę osobiście.

W Lublinie przez lata angażowałam się zawodowo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii. Zwieńczeniem mojej pracy na uczelni było uzyskanie tytułu naukowego - doktora nauk prawnych. Wśród swoich publikacji polecam książkę pt. „Przestępstwo i wykroczenie przywłaszczenia w polskim prawie karny”, w której szczegółowo omawiam czyn zabroniony określany jako przywłaszczenie.

Obecnie, prawo karne, w tym prawo karne skarbowe oraz prawo wykroczeń jest jedną z podstawowych dziedzin prawa, którą się zajmuję. Udzielam porad prawnych w Lublinie oraz prowadzę sprawy karne na etapie postępowania przygotowawczego, jak i postępowania sądowego. Występuję jako obrońca, jak również jako pełnomocnik pokrzywdzonego. W celu zasięgnięcia dodatkowych informacji zachęcam do odwiedzenia mojej strony internetowej https:///www.karne-adwokat-lublin.pl 

Dobry Adwokat z Lublina

Uważam, że dobry prawnik, to taki, który potrafi umiejętnie połączyć wiedzę teoretyczną z praktyką. Dlatego, zdobytą przez siebie wiedzę praktyczną z zakresu prawa karnego skarbowego przekazuję przyszłym księgowym oraz doradcom podatkowym w ramach kursów prowadzonych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Oddział w Lublinie.

Prawo nieruchomości, to jedna głównych specjalizacji prawnych Kancelarii Adwokackiej z Lublina. Udzielam zarówno porad prawnych dotyczących np. umowy najmu lokalu, eksmisji, jak również prowadzę skomplikowane sprawy sądowe związane z zasiedzeniem nieruchomości, zniesieniem współwłasności nieruchomości, ustanowieniem służebności oraz regulacją stanu prawnego nieruchomości. Dodatkowe informacje z zakresu spraw z prawa nieruchomości prezentuję na stronie https://www.nieruchomosci-adwokat.lublin.pl.

Od lat prowadzę również sprawy z zakresu prawa rodzinnego. Moje doświadczenie, dobrego adwokata z Lublina pozwoliło na poprowadzenie, z licznymi sukcesami, sprawy o rozwód, sprawy o alimenty, kontakty z dzieckiem, władzę rodzicielską. Częstymi są również sprawy o ustanowienie rozdzielności małżeńskiej i podział majątku. Dobry adwokat pomoże Państwu przejść pomyślnie przez niejednokrotnie trudne sprawy rodzinne. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie https://www.rozwod-adwokat.lublin.pl.

Kancelaria Adwokacka Adwokat dr Anety Sośnickiej prowadzi kompleksową obsługę prawną w zakresie prawa cywilnego, w tym świadczy usługi windykacyjne wierzytelności.
W ramach spraw z zakresu prawa cywilnego, prowadzimy m.in. sprawy o zapłatę, sprawy o odszkodowanie, w tym z wypadku komunikacyjnego, jak również błędu medycznego, sprawy o niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy i roszczenia z umów.

Udzielana przeze mnie obsługa prawna obejmuje także pomoc prawną z zakresu prawa spadkowego, np. w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek.

Kancelaria Adwokacka dobrego adwokata współpracuje ze sprawdzonymi Kancelariami Notarialnymi, Kancelariami Doradców Podatkowych, Zarządcami Nieruchomości oraz biegłymi licznych specjalności, dzięki czemu jesteśmy w stanie zagwarantować kompleksową pomoc prawną, oszczędzając Państwa czas i pieniądze.

Adwokat dr Aneta Sośnicka to dobry adwokat z Lublina, która świadczy usługi prawne dla swoich Klientów na terenie Lubelszczyzny (LUBLIN, Ryki, Puławy, Zamość, Chełm, Lubartów, Opole Lubelskie, Radzyń Podlaski), jak i całej Polski.

Prowadzę BLOG prawny, z którego możecie Państwo zasięgnąć informacji na nurtujący Was problem prawny, niewyjaśnione zagadnienie prawne
https://www.anetasosnicka.pl/blog
Jednocześnie, mając na uwadze, iż najlepszy sposób na omówienie sprawy, to kontakt osobisty z adwokat, zapraszam Państwa do Kancelarii Adwokackiej przy ul. Chopina 7/32 w Lublinie. 

PRAWO KARNE

Adwokat dr Aneta Sośnicka w prowadzonej przez siebie KANCELARII ADWOKACKIEJ w Lublinie świadczy pomoc prawną, której zakresem są: 
- sprawy karne,
- sprawy wykroczeń,
- sprawy karnoskarbowe,
- sprawy dotyczące narkomanii,
- sprawy dotyczące ustawy o prawie autorskim oraz prawach pokrewnych.
Kancelaria Adwokacka gwarantuje Klientom udział adwokata występującego w charakterze obrońcy, jak również udział adwokata jako pełnomocnika pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego lub oskarżyciela prywatnego.
Kancelaria prowadzi sprawy Klientów na etapie postępowania przygotowawczego - przed Policją i Prokuraturą oraz na etapie postępowania sądowego.
Adwokat dr Aneta Sośnicka udziela porad prawnych z zakresu prawa karnego, przygotowuje środki zaskarżenia - zażalenia, apelacje oraz kasacje w sprawach karnych.
Kancelaria Adwokacka prowadzi także sprawy z zakresu prawa karnego wykonawczego.
Są to m.in. sprawy o:
- wykonanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego (obrączka),
- odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności,
- udzielenie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności,
- umorzenie lub rozłożenie grzywny na raty.
Adwokat dr Aneta Sośnicka prowadzi także sprawy nieletnich o popełnione przez nich czyny karalne.

PRAWO RODZINNE

Jedną z głównych specjalizacji adwokat dr Anety Sośnickiej są sprawy z zakresu prawa rodzinnego. Służymy Klientom Kancelarii poradami prawnymi, przygotowujemy pisma procesowe, uczestniczymy w postępowaniach mediacyjnych oraz postępowaniach sądowych wspierając i reprezentując Klientów w trudnych rodzinnych sprawach.  
Świadczone przez Kancelarię Adwokacką usługi prawne w ramach prawa rodzinnego obejmują m.in. sprawy o:
- rozwód,
- separację,
- podział majątku,
- ustanowienie małżeńskiej rozdzielności majątkowej,
- ustanowienie rozdzielności majątkowej z datą wsteczną,
- zwrot wydatków lub nakładów na majątek osobisty lub wspólny małżonków,
- ustalenie ojcostwa,
- zaprzeczenie ojcostwa,
- kontakty z dzieckiem,
- władzę rodzicielską,
- pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej,
- alimenty,
- podwyższenie alimentów,
- obniżenie alimentów,
- uchylenie alimentów.
Mając na uwadze powagę i odpowiedzialność za prowadzone przeze mnie sprawy rodzinne, pozostaję w stałym kontakcie z Klientami, informując Ich na bieżąco o etapach sprawy.

PRAWO NIERUCHOMOŚCI

Kancelaria Adwokacka prowadzi kompleksową obsługę prawną w zakresie prawa nieruchomości.  
Usługi w zakresie prawa nieruchomości obejmują np.:
- czynności zmierzające do uregulowania stanu prawnego nieruchomości,
- sprawy o zniesienie współwłasności nieruchomości,
- sprawy o zasiedzenie nieruchomości,
- sprawy o służebności,
- sprawy o eksmisję,
- sprawy o wydanie nieruchomości,
- sprawy o rozgraniczenie,
- podział majątku,
- wpisy w księdze wieczystej.
Kancelaria Adwokacka sporządza oraz opiniuje umowy najmu, dzierżawy lub użyczenia nieruchomości oraz umowy darowizny nieruchomości.
Adwokat dr Aneta Sośnicka w ramach prowadzonej praktyki wykonuje także czynności związane z obsługą prawną transakcji w obrocie nieruchomościami, np. opiniowanie oraz sporządzanie umów w zakresie sprzedaży i nabycia nieruchomości.


PRAWO CYWILNE

Usługi Kancelarii Adwokackiej adwokat dr Anety Sośnickiej z Lublina w zakresie prawa cywilnego obejmują udzielanie porad prawnych, sporządzenie pism przedsądowych i pism procesowych oraz prowadzenie spraw o: 
- zapłatę,
- roszczenia z umów,
- odszkodowanie i zadośćuczynienie,
- ochronę dóbr osobistych,
- podział majątku,
- odwołanie darowizny,
- roszczenia z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia,
- niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów, np. umowy sprzedaży, umowy o dzieło, umowy o roboty budowlane, umowy najmu, umowy zlecenia, umowy ubezpieczenia,
- ochronę wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika (skarga pauliańska).

PRAWO SPADKOWE

Adwokat dr Aneta Sośnicka reprezentuje Klientów na etapie postępowań sądowych w sprawach spadkowych. Udziela również porad prawnych z zakresu prawa spadkowego, np. w kwestiach dotyczących sporządzenia testamentu, dziedziczenia ustawowego, działu spadku, żądania zapłaty zachowku, wydziedziczenia.  
Adwokat reprezentuje Klientów przed Sądem w sprawach o:
- stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu,
- stwierdzenie nabycia spadku na podstawie dziedziczenia ustawowego,
- odrzucenie spadku,
- spis inwentarza,
- zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku,
- zachowek,
- wydziedziczenie,
- dział spadku,
- w sprawach związanych z odpowiedzialnością za długi spadkowe.

ODSZKODOWANIE

Kancelaria Adwokacka reprezentuje Klientów w sprawach o odszkodowanie oraz zadośćuczynienie. W zależności od potrzeb Klientów, udzielamy porad prawnych, sporządzamy odwołania od decyzji ubezpieczyciela, jak również prowadzimy postępowania sądowe.  
W zakresie spraw o odszkodowanie Kancelaria Adwokacka specjalizuje się w sprawach o szkody komunikacyjne oraz w sprawach o odszkodowania powypadkowych.
Są to przykładowo sprawy o:
- odszkodowanie z OC sprawcy wypadku,
- odszkodowanie z AC,
- wypłatę zaniżonego odszkodowania,
- odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu uszczerbku na zdrowiu,
- odszkodowanie i zadośćuczynienie za uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia,
- zadośćuczynienie z tytułu śmierci dla osób najbliższych.
Kancelaria Adwokacka prowadzi także sprawy o odszkodowanie za błąd medyczny i odszkodowanie za błąd w sztuce lekarskiej.
W ramach spraw odszkodowawczych prowadzimy także sprawy o odszkodowania z tytułu zawartych umów ubezpieczeń majątkowych. Są to np. sprawy o odszkodowanie z tytułu zalania albo zniszczenia domu lub mieszkania, odszkodowanie z tytułu pożaru, odszkodowanie z tytułu kradzieży mienia.
Kancelaria Adwokacka reprezentuje również Klientów w sprawach o odszkodowanie za niesłuszne tymczasowe aresztowanie, jak również w sprawach o odszkodowanie od zakładu karnego za utratę zdrowia.

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Pomoc prawna obejmuje udzielanie porad prawnych, sporządzanie pism procesowych i opinii prawnych oraz reprezentowanie pracodawców i pracowników w postępowaniach sądowych. 
Usługi prawne w zakresie prawa pracy obejmują m.in.:
- sprawy związane z wypowiedzeniem umowy o pracę,
- sprawy o zaległe wynagrodzenie,
- sprawy o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych,
- sprawy o odszkodowanie lub zadośćuczynienie za nierówne traktowanie w zatrudnieniu,
- sprawy o mobbing,
- sprawy o odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
- sporządzanie umów o pracę oraz wypowiedzeń umów o pracę,
- przygotowywanie i opiniowanie regulaminów, statutów i innych aktów wewnętrznych obowiązujących u pracodawcy.
Kancelaria Adwokacka świadczy także pomoc prawną z zakresu ubezpieczeń społecznych, np. w sprawie o emeryturę pomostową.

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

 
Kancelaria Adwokacka adwokat dr Anety Sośnickiej prowadzi sprawy związane z windykacją należności, zarówno na etapie windykacji przedsądowej, postępowań sądowych, jak również na etapie postępowań egzekucyjnych.
Sprawy z zakresu windykacji wierzytelności obejmują m.in.:
- prowadzenie negocjacji pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem w celu zawarcia ugody,
- przygotowanie przedsądowego wezwania do zapłaty,
- reprezentację Klientów na etapie spraw sądowych o zapłatę,
- reprezentację Klientów w sprawach egzekucyjnych.
Kancelaria podejmuje także działania mające na celu ustalenie sytuacji majątkowej dłużników, np. w ramach postępowania o wyjawienie majątku.
Zawsze dążymy do wyegzekwowania całej należnej zapłaty wraz z odsetkami, jak również kosztów postępowania sądowego wraz z kosztami egzekucyjnymi.
Kancelaria Adwokacka udziela również porad prawnych i prowadzi sprawy Klientów posiadających zadłużenia, dążąc do tego, żeby skutecznie i szybko mogli Oni rozwiązać swoje problemy finansowe.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapraszam do kontaktu - Dobry Adwokat Lublin

Kancelaria Adwokacka w Lublinie
KANCELARIA ADWOKACKA

dr Aneta Sośnicka 

ul. Chopina 7/32
20-026 Lublin 

NIP: 712-297-82-65


KONTAKT

+ 48 605 675 875

kancelaria@anetasosnicka.pl

tel./fax + 48 81 740 41 94 


Nr rachunku bankowego:
25 1140 2004 0000 3702 5883 0490

dobry adwokat Lublin, dobry adwokat Lublin dr Aneta Sośnicka, dobry adwokat Lublin Kancelaria Adwokacka, dobry adwokat Lublin Kancelaria Adwokacka dr Aneta Sośnicka, dobry prawnik Lublin, dobry adwokat od rozwodów Lublin, dobry adwokat od nieruchomości Lublin, dobry adwokat od spraw karnych Lublin, dobry adwokat od spadków Lublin, dobry adwokat od odszkodowań Lublin, najlepszy adwokat w Lublinie, najlepszy prawnik w Lublinie, najlepsza Kancelaria Adwokacka w Lublinie, najlepszy mecenas, najlepszy prawnik, sprawa karna Lublin, przestępstwo, adwokat od spraw karnych, zniesienie współwłasności, tymczasowe aresztowanie, wykroczenie, zatrzymanie, podejrzany, oskarżony, skazany, pokrzywdzony, obrońca, ustalenie służebności, kara ograniczenia wolności, pozbawienia wolności, grzywna, zawieszenie wykonania kary, adwokat Lublin nieruchomości, karnista, dozór elektroniczny, obroża, obrączka, recydywa, wypadek komunikacyjny, prawnik nieruchomości, wypadek drogowy, eksmisja lokatorów Lublin, ustalenie służebności, jazda pod wpływem alkoholu, obsługa prawna deweloperów, przestępstwo karnoskarbowe, narkotyki, prawnik nieruchomości Lublin, przestępstwo narkotykowe, sprawa o eksmisję Lublin, kradzież, oszustwo, znęcanie, wyłudzenie, groźby karalne, pobicie, naprawienie szkody, prokurator, adwokat nieruchomości, dozór policji, apelacja, zażalenie, umowa najmu,